Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

  • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
  • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
  • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
  • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
  • Rezervace místa není možná.
  • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

 

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!