Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pobyt občanů cizích států

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, §93,
odstavec 2:
(2) Občan Evropské unie1b) je povinen ohlásit na policii místo pobytu na
území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný
pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného
příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území.
Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který
tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 písm. b)].

Pro studenty ubytované na koleji dle Správy účelových zařízení stačí ohlášení pobytu u ubytovatele (vedoucí koleje, vrátnice), který předá údaje policii.

Žádost o potvrzení o přechodném pobytu je dobrovolná, viz §87a,
odstavec 1:
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení o
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce) a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným

http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr.aspx
"Pokud hodlají na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, mohou požádat
o vydání potvrzení o přechodném pobytu či o povolení k trvalému pobytu."